!!! Σπάνιες ζωντανές περικοπές !!!

Δεν είναι μεγάλη ανάγκη για λέξεις εδώ. Βάζω μερικές ζωντανές περικοπές !!!. Γιατί; Ίσως ως βραβείο παρηγοριάς. Έχω αρχίσει να δουλεύω στον κατάλογο των καλύτερων […]